top of page
Students Taking Exams

ПРО КАФЕДРУ БСБ

Кафедра банківського і страхового бізнесу створена на підставі рішення Вченої ради університету у червні 2000 року.
29 грудня 2000 року в актовій залі економічного факультету урочисто була проведена презентація кафедри.
Завідувачем кафедри є доктор економічних наук, професор Реверчук Сергій Корнійович.
З 2011 р. проводиться набір студентів на спеціальність “Банківська справа” для отримання освітнього ступеня “магістра” денної та заочної форм навчання.
З 2020 року проводиться набір у магістратуру на освітньо-професійну програму "Банківський бізнес і фінансові технології" (денне і заочне навчання).
Протягом своєї діяльності кафедра проводить активну наукову та навчально-методичну роботу. Кафедра забезпечує наукове керівництво аспірантами і здобувачами. Серед наукових праць опубліковано більше 30 монографій і науково-публіцистичних видань. Працівниками кафедри за 10 років видано більше 300 наукових статей і тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. У доробку кафедри 7 підручників. Усі дисципліни, що читають викладачі кафедри, забезпечені силабусами, робочими програмами, планами семінарських занять і методичними рекомендаціями до їх вивчення.
Крім цього, силами кафедри підготована ціла низка художньо-публіцистичних видань: “Еліта економічної науки міста Лева: 2001” (2001), “Мої вчителі” (2003), “Цвіт стиглого коріння” (2004), “Грані економічної свободи…” (2005), “Еліта економічної науки міста Лева” (2007) та інші.
Вагоме місце у діяльності кафедри посідає виховна робота. Усі студенти спеціальності “Банківська справа” залучаються до святкування Дня Кафедри, яке проводиться щорічно 27 грудня. Кожного року кафедра видає свої рекламно-інформаційні видання, до написання яких залучає студентів усіх курсів.
За ініціативою кафедри створено дві громадські організації: “Асоціація вчених “Економічна еліта Львова” та “Молода економічна еліта Львова”.
Cтворено філію кафедри банківського і страхового бізнесу в ПАТ “Кредобанк”. Налагоджено співпрацю з АТ АКБ “Львів”.
Кафедра підтримує тісні зв’язки з Українським вільним університетом (місто Мюнхен, Німеччина), Лодзьким університетом (м. Лодзь, Польща), Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана (м. Вюрцбург, Німеччина), Вебстер Університетом (США), банками та страховими компаніями Львівщини.

Contact
Про нас: About Us
bottom of page